rạp chiếu phim lớn nhất

Bạn có biết 2 rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu thuộc về ai không?

a139 Hai rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu là Odeon và UCI Cinemas được Tập đoàn Bất động sản Dalian Wanda (Trung Quốc), do tỷ phú Vương Kiện Lâm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị mua lại với giá hơn 1,2 tỷ USD. Trước đó, Odeon và UCI Cinemas thuộc sở hữu của Công