làm nhà trong tháng 7

Điều bạn nên biết khi làm nhà trong tháng 7 âm lịch

151229_NTCondotel_EXT_BV Một góc độ khác nữa cũng có thể giải thích được chuyện tránh động thổ làm nhà trong tháng 7 âm lịch. Đó là, với vùng có khí hậu nhiệt đới như nước ta, tháng 7 Âm lịch đồng thời tương ứng với mùa mưa. Theo dân gian, tháng 7 âm lịch thường được gọi