khu du lịch tầm cỡ

Khu du lịch tầm cỡ thế giới mọc ngay ở thành phố Hà Nội

1 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về phát triển du lịch thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Nghị quyết đặt ra mục tiêu du lịch Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 đón 30 triệu lượt khách, tổng