dự án miền bắc

Triển khai các biện pháp khi dự án đang bị thế chấp ngân hàng

bat-dong-san-khu-dong-tphcm-itbt-1466754552885 “Theo quy định pháp luật thì chủ đầu tư được phép thế chấp dự án hình thành trong tương lai để vay vốn. Qua đó, ngân hàng cũng đã có thẩm định tính khả thi của dự án rồi mới cho vay. Do vậy, chủ đầu tư có thế chấp dự án hay không, không