bất động sản singapore

Phát hiện tiềm năng tăng mạnh tại căn hộ chung cư ở Singapore

1 Thị trường BĐS Singapore rất phát triển và tiềm năng được thể hiện qua giá bán các căn hộ ở Singapore đang có sự tăng trưởng mạnh trong 4 tháng liên tiếp. Trong khi các tín hiệu tích cực có thể không rõ rệt, nhưng tại 3 khu vực chính có thể thấy sự tăng