bất động sản nội địa

Cơ hội cho nhà đầu tư bất động sản tiềm năng tại Châu Á và Brexit

vimhome-1421502152 Đối với thị trường Nhật Bản, Trung Quốc tác động trực tiếp từ Brexit đến thị trường bất động sản nội địa có thể sẽ sớm qua đi. ở Nhật các nhà đầu tư trong nước chính là nhân tố phát triển của thị trường hiện tại và nhu cầu đầu tư của họ sẽ