bất động sản nghỉ dưỡng

Đảm bảo nguồn vốn khi đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng

5 Ông Neil MacGregor, Giám đốc Savills Việt Nam nhận định, BĐS nghỉ dưỡng tại Việt Nam đang hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế bởi lợi thế du lịch, bờ biển đẹp, văn hóa đa dạng, thị trường sơ khai còn nhiều tiềm năng khai thác. Bất động sản nghỉ dưỡng được nhận định là