Phát hiện tiềm năng tăng mạnh tại căn hộ chung cư ở Singapore

Thị trường BĐS Singapore rất phát triển và tiềm năng được thể hiện qua giá bán các đang có sự tăng trưởng mạnh trong 4 tháng liên tiếp.

1

Trong khi các tín hiệu tích cực có thể không rõ rệt, nhưng tại 3 khu vực chính có thể thấy sự tăng giá. Giá tăng 0,9% ở , ở khu vực Outside Central là 0,5% và khu vực Rest of Central tăng 0,3%

SRX cũng báo cáo rằng, giá bán lại trong tháng 6/2016 đã cao hơn cùng kỳ năm trước 1,1%. Tính đến tháng 6/2016 khối lượng giao dịch bán lại trong năm tăng 27,4% lên 754 giao dịch so với 592 giao dịch trong năm trước đó.

SRX còn cho biết, có 763 giao dịch bán lại trong tháng 5/2016, trong tháng 6, giá đã giảm 5,9% kể từ mức cao kỷ lục tháng 1/2014.

Vào tháng 4/2010, số lượng giao dịch là 2050 đơn vị và cao hơn 63,2% so với tháng 6/2016.

Báo cáo của SRX cho thấy sự gia tăng giá bán lại 0,7% từ tháng 4 – tháng 5 năm nay, ước tính đạt mức tăng hàng tháng là 0,4%. Giá trị giao dịch trung bình đã tăng trong 3 tháng liên tiếp.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>